MAKALELERİM

Yol gösteren yazılar

Hakan Turgut, Girişimci, Yazar, Yönetim Danışmanı ve Eğitimci
Doğada Parasal Zekâ Uygulamaları
Klasik ekonominin kurucusu olarak gösterilen Adam Smith, insanları diğer canlılardan ayıran en önemli özelliğin parayı kullanma ve yönetme becerisi olduğunu söyler. Bugüne kadar bir tavuğun yumurtasını diğer tavuğun yumurtası ile değiştirdiğine, al benim yumurtamı ver kendi yumurtanı dediğine kimse tanık olmamıştır.

Hakan Turgut, Girişimci, Yazar, Yönetim Danışmanı ve Eğitimci
Beden Dili
Etkili iletişim becerilerinin insan yaşamındaki yeri ve önemi, sağlıklı ve uzun süreli ilişkiler söz konusu olduğunda tartışılamaz. İletişimin etkinliğini sağlayan en önemli unsur ise beden dilidir. Beden dili sayesinde karşınızdakinin davranışlarından düşüncelerini anlayabileceğinizi biliyor muydunuz?

Hakan Turgut, Girişimci, Yazar, Yönetim Danışmanı ve Eğitimci
İhracat Geliştirme ve Pazarlama Stratejileri
Benjamin Franklin hiçbir ülkenin ticaret yüzünden yıkıma uğramadığını söyler. Bir ulusun zenginliğinin ve refah düzeyinin asıl göstergesi ithalat ve ihracatın toplamından oluşan dış ticarettir. Ticaretin yıkıma yol açmadığı doğrudur ama dış ödemeler dengesini sağlayamayarak ticaret açığı bulunan ülkelerde, fazladan yurtdışına çıkan dövizin yeri doldurulamadığı takdirde gayri safi milli hasılanın düşeceği de açıktır.

Hakan Turgut, Girişimci, Yazar, Yönetim Danışmanı ve Eğitimci
Öğrenen Organizasyonlar
İçinde bulunduğumuz çağda organizasyonların yoğun rekabet ortamında etkinliklerini korumaları ve sürekli olmaları rakiplerinden daha çok ve hızlı öğrenmelerine bağlıdır. Massachusetts Institute of Technology profesörlerinden Peter M. Senge'nin "Beşinci Disiplin" (The Fifth Discipline) adlı kitabıyla yönetim liteatürüne giren "Öğrenen Organizasyonlar" kavramının temelinde de bu anlayış vardır.

Hakan Turgut, Girişimci, Yazar, Yönetim Danışmanı ve Eğitimci
Stratejik Yönetim
Hızla gelişen teknolojik altyapı, iş yapma süreçleri ve ekonomik şartlar, hızlı esen küresel değişim rüzgârlarına yelken açamayanların geride kalmasına ve 21. yüzyıl iş ve başarı sisteminin köklü biçimde değişmesine neden oldu. Bu gelişim süreci beraberinde yeni ihtiyaçları da doğurdu ve bunların başında gelen unsurlardan biri de stratejik düşünebilen, gelişmelere yeterince hızlı uyum sağlayabilen insan kaynağıdır.

Hakan Turgut, Girişimci, Yazar, Yönetim Danışmanı ve Eğitimci
Liderlik
Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, konuşmacı olduğu konferansta kendi yaşamından örneklerle liderlik konusunu işledi. Özellikle 1993-1995 yılları arasında Hakkâri Dağ Komando Tugayı’nda yaşananlar çarpıcı dersler içeriyor.